SKLPC Cricket Club

Awards

2017

  1stXI   2ndXI 3rdXI Sunday XI
Best Batsman Kalpesh Jeshani Prakash Halai Mukesh Hirani Akshay Patel
Best Bowler Jagdish Rabadiya Mukund Vekariya Vipul Vora Dipesh Bhudia
Best All Rounder Naur Arjan Rasik Khetani Shivlal Patel Diven Khetani
Player’s Player Kalpesh Jeshani

 

2016

  1stXI   2ndXI 3rdXI Sunday XI
Best Batsman Mukesh Raghvani   Harish Kerai Mukesh Halai Mukund Vekariya
Best Bowler Jagdish Rabadiya   Jitan Lalji Dipesh Bhudia Dipesh Bhudia
Best All Rounder Mukesh Raghvani   Akshay Patel Ashish Vekaria Akshay Patel
Player’s Player Mukesh Raghvani

 

2015

  1stXI 2ndXI 3rdXI Sunday XI
Best Batsman Rashil Bhanderi Mukesh Halai Keshra Kabariya Akshay Patel
Best Bowler Ricky Vekaria Rasik Khetani Alpesh Hirani Dipesh Bhudia
Best All Rounder Akshay Patel Arvind Patel Bharat Bhanderi Mukund Vekaria
Player’s Player Akshay Patel

 

2014

  1stXI 2ndXI 3rdXI Sunday XI
Best Batsman Rashil Bhanderi Naju Lalji Ricky Halai Aashil Pindolia
Best Bowler Nayur Arjan Arvind Patel Naresh Joshi Dipesh Bhudia
Best All Rounder Akshay Patel Jagdish Rabadiya Prakash Halai Akhshay Patel
Player’s Player Rashil Bhanderi

 

2013 

  1stXI 2ndXI 3rdXI
Best Batsman Rajesh Vekaria Aashil Pindolia Prakash Halai
Best Bowler Rasik Khetani Rikesh Vekaria Naresh Joshi
Best All Rounder Anup Kerai Nayur Arjan Milan Pindoria
Player’s Player Anup Kerai


2012

  1stXI 2ndXI Sunday XI
Best Batsman Harish Kerai Ashish Patel Koshik Kerai
Best Bowler Ashish Vekaria Shivlal Patel Nayur Arjan
Best All Rounder Subi Visram Sachin Halai Anup Kerai
Most Improved Aashil Pindolia Jagdish Rabadiya Jagdish Rabadia


2011

  1stXI 2ndXI Sunday XI
Best Batsman Harish Kerai Ashish Patel Koshik Kerai
Best Bowler Ashish Vekaria Shivlal Patel Nayur Arjan
Best All Rounder Subi Vishram Sachin Halai Anup Kerai
Most Improved Aashil Pindolia Jagdish Rabadiya Jagdish Rabadiya


2010

  1stXI 2ndXI Sunday XI
Best Batsman Roheet Pindoria Mukesh Halai Koshik Kerai
Best Bowler Jitan Lalji Shivlal Patel Dhiresh Dabasia
Best All Rounder Subi Vishram Nayur Arjan Akshay Patel
Most Improved Nayur Arjan Akshay Patel Naran Gami

 

2009

  1stXI 2ndXI Sunday XI
Best Batsman Roheet Pindoria Ashish Patel Shane Halai
Best Bowler Ashish Vekaria Ricky Vekaria Dhiresh Dabasia
Best All Rounder Rasik Khetani Rajni Hirani Rashil Bhanderi
Most Improved Harish Kerai Sachin Halai Vishal Kerai


2008

  1stXI 2ndXI
Best Batsman Roheet Pindoria Keshra Kabariya
Best Bowler Ashish Vekaria Prakash Halai
Best All Rounder Jitan Lalji Mayur Gami
Most Improved Aashil Pindolia Ashish Patel